Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pilular, de cynoglosso, het inademen van cicutadampen, het rooken van belladonna of stramoniumbladen aanbevolen, en waar een middel niet meer voldoet, moet men een ander daarvoor kiezen. De ipecacuanha is ook niet onwerkzaam in het bedaren van den hoest. Van een aanhoudend gebruik van likstroopjes, zaadmelken , verzachtende afkooksels, die door inwikkeling den hoestprikkel moeten wegnemen , vrees ik eene verderfelijke bijwerking op de spijsverteringswerktuigen en stoornis van den eetlust. Gewigtiger is het verordenen van een doelmatigen leefregel; hoe heviger de hoest is, des te kariger moeten de maaltijden zijn; de zieke mag niet veel op eens gebruiken.

§ 1168. c) Belemmering van de ademhaling. Hangt zij niet van bloedovervulling der longen af, dan passen ook de narcotica en inzonderheid het opium het meest tot bestrijding daarvan; bij zeer zenuwachtige voorwerpen kan men bevergeil en muskus beproeven. Is de belemmering van de ademhaling- door stilstand van de fluimlozing ontstaan, dan verschaft soms een braakmiddel verligting. De inademingen van aetherdampen volgens Pearsoh zijn reeds vermeld. Daar des nachts de belemmering van het ademhalen doorgaans toeneemt, moet de zieke des avonds weinig of niets gebruiken.

§ 11C9. d) Fluimlozing. Eene te rijkelijke fluimlozing tracht men, wanneer er zich in de overige verschijnselen een torpide blenorrhoische toestand openbaart, door balsamische middelen, door berookingen met gebroeide run of teerdampen, of chlore te verminderen. Staat de fluimlozing stil en neemt de belemmering in de ademhaling daardoor toe, dan moet men de ontstekingachtige zamenstelling verwijderen en door kleine giften spiesglansbereidingen, squilla, door het inademen van verzachtende dampende afscheiding weder herstellen.

§ 1170. e) Vermindering van de koorts wordt door koelhouden , door vlijtig verwisselen van linnen , door verkoelende dampen , eenen matigen leefregel en zuiver houden van de lucht verkregen. In het begin verhoedt soms het gebruik van zwavelzure chinine het veelvuldig terugkeeren van den koortsaanval.

§ 1171. /) De meest beproefde middelen tegen het colliquatief zweet der teringzieken zijn : een aftreksel van salie, des avonds koud gedronken , waarbij men 10 droppels zwavelzuur of vitrioolelixir voegt, — azijnzuur lood, — de lorkenzwam (boletus laricis, tot 4—30 grein in poeder toegediend (1)), — inwrijving des iigchaams met olie voor het gaan slapen, — koele bedekking en slapen op een lederen overtreksel, — over dag dikwijls wasschen met laauwe azijn. Met de onderdrukking van het zweet neemt de buikloop dikwijls de overhand, weshalve Ei.liotson aanraadt, gelijktijdig zamentrekkende middelen toe te dienen (2).

§ 1172. g) Pijn en ontstekingachtige verschijnselen in den onderbuik worden door het aanzetten van eenige bloedzuigers, door warme, pijnstillende

(1) De lorkenzwam is ook ds specificum tegen longtering aangeprezen.

(2) Devehgie (leed de waarneming , dat lavementen , tegen den doorloop der teringlijders, uit azijnzuur lood (gr. ij—viij) met koolzure soda (gr. j—jv) en i droppels laudannin , eene zekere antidiaphoretische kracht vertoonen (waarschijnlijk door het azijnzuur lood?!) — CiuavET geeft tegen het zweet tannine tot j —3 grein binnen 24 uren , met of zonder opium , in pillenvorm.

Sluiten