Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nest, Focrnet). Genest laat pillen uit 3 gr. chloorkalk en 1 gr. opium, 3 tot 4maal daags nemen en raadt inzonderheid de chloorberookingen aan. Foürnet geeft chloorsoda inwendig van 20—200 droppels klimmend, en laat het ook uitwendig op de dekens der lijders spuiten. Berger wil eene genezing met creosoot verkregen hebben. Den colliquativen huikloop wil men met opiumlavementen bedaren.

§ 119Ö. De behandeling moet door eenen voedenden leefregel ondersteund, de lucht rondom den lijder door bederfwerende berookingen zooveel mogelijk zuiver gehouden worden. Met eene goede voeding slaat zich, volgens Elliotson, de bewerktuiging soms alleen door en bewerkt de losmaking van het afgestorvene. Bij krankzinnigen moet men hunnen afkeer van voedsel zoeken te overwinnen en zelfs met dwang krachtig voedsel trachten in te brengen. Tot nakuur geeft men kina met of zonder myrrhe.

XI.

ZENUW ZIEKTE TT.

ZENUWZIEKTEN DEll ADEMHALINGSWERKTUIGEN.

KRAMP.

I. ASTHMA. (KORTADEMIGHEID, AAMBORSTIGHEID, BORSTKRAMP, DAMP: MALUM CADUCUM PULMONÜM, F. HELMONT).

Zie de Litteratuur der moeijelijke ademhaling, bladz. 155. — Peecer (D. Yiteb. 1572). — Wihebrock (D. Yiteb. 1586). — Artocophihus (D. Basil. 1595). — Rubees, Respons. pro asthmate adj tract. de mclonibus. Yen. 1607. — Parcovids (D. Helmst. 1608). — Weick (D. Basil. 1608). — Opsopocüs (D. Heidelb. 1615). — Schaller (D. Yiteb. 1622). — WoLi'K (D. Helmst. 1622). — Fabricids (D. Rostoeh. 1626). —Helbost, Ortus medicinae. Amstel. 1648. De asthmate et tussi. p. 565. — Michaelis (D. Lips. 1636). — Becker (D. Regiom. 1642). — Tappies (D. Helmst. 1649). — Schritzmeïer (D. Lugd. Bat. 1662). — Acevado (D. Lugd. Bat. 1662). — Tsciiientschi (D. Basil. 1664). — Friberici (D. Jen. 1666). — Faber (D. Giess. 1667). — Macasios (D. Lips. 16681. — Hellenics (D. Leid. 1668). — D'Oreli (D. Lugd. Bat. 1669). — Rum (D. Lugd. Bat. 1670J. — As. HooiAyerf (D. de Asthmate eonvuls. Lugd. Bat. 1673). — Cousi», Novum asthma, novis signis, novam causam arguentibus detectum. Par. 1673. — Moebics (D. Lugd. Bat. 1674). — Yesti (D. Erf. 1675). — Baehin (D. Basil. 1676). — Harder (D. Basil. 1679). — Caesar (D. Altd. 1680). — Hoffmanw (D. Altd. 1681). — Camareriüs (D. (D. Tub. 1681). — atieloveeü (D. Ultraj. 1681). — Crausibs (D. Jen. 1683). —Fascii (D. Jen. 1684). — Georgi (D. Witeb. 1684). — Pertscii (D. Lips. 1684). — Rivdius (D. Lips. 1684). — Loew (D. Par. 1685). — Yiakvej.d (D. Leid. 1685). — Worms (1), Lugd. Bat. 1687). — Kisseiius (D. Leid. 1688). — Schuilhahm (D. Fr. 1688). — Ab. Hiiderms (D. Leid. 1692). — Yan Thael (D. Harderov. 1692). — Unger )D. Leid. 1693). -— Croizé (D. Leid. 1696). — Loenios (D. Ultraj. 1696). — Fioter, On the Asthma. Lond. 1698. J. Floyer , Abh. v. der Engbrüsligkeit, nebst Ridley's Beobaehtt. etc. Mit Anm. v. C. F. Scherf. Lpz. 1782. — Fa. Hoffmasn , De Asthmate eonvuls. Opp. Yol. III. — Yan Ee (I). Ultraj. 1702). — Frakckenau (D. Regiom. 1706). — Sauvage (D. Leid. 1706). — Wagner (D. Hafn. 1706). — Ettjiüller (D. Lips. 1710; et Opp. a Zwinguero. T. II). — Arlbni (D. vide IIaller Bibl. med. P. 1. p. 535). — Zeiiiier (D. Lips. 1729). — De Pianer, De aslhm. sanguineo. Strasb. 1737. — Jiïncker, D, de

Sluiten