Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedarende werking uit en verdienen dikwijls de voorkeur, omdat zij vrij zijn van de schadelijke bijwerkingen, die dikwijls den uitslag der narcotica te kort doen. Tegen asthma betoonen zich vooral de koflij , muskus, kamfer , valeriaan, bevergeil, aether en de stinkende harsen nuttig. Deze middelen passen wel bij voorkeur ter verhoeding of matiging der aanvallen , maar worden evenwel even dikwijls in de tusschentijden tot uitroeijing van den aanval gebezigd. Zeer werkzaam is de verbinding van narcotica met de zenuwmiddelen (1).

§ 1235. c) De braking- en ivaigingverwekkende middelen zijn vaak instaat, den aanval te verhoeden, hem te verkorten, en betoonen zich ook werkzaam, in de vrije tusschenpoozen van tijd tot tijd toegediend, vooral bij individus met trage onderbuiksingewanden. Door de prikkeling van het slijmvlies der maag, en door bevordering van de luchtbuisafscheiding, zoo verklaart men de werking dezer middelen, moeten zij de ziekelijk opgehoopte opwekbaarheid van de borstzenuwen afleiden en uitputten; een braakmiddel in volle dosis in den aanval toegediend, verschaft dikwijls onmiddellijk verligting, er vertoont zich fluimlozing en de aanval is geëindigd (2).

§ 1236. d) Daar de asthmatische aanval dikwijls met als het ware critische fluimlozing eindigt en eene zinkingachtige aandoening dikwijls den grondslag uitmaakt van de aamborstigheid of met dezelve gepaard is, heeft men dikwijls ook de zoogenoemde jluimlozende middelen en onder deze inzonderheid de squilla, de reeds genoemde spiesglansbereidingen, de gomharsen , benzoebloemen, zwavel, senega , tegen aamborstigheid aangewend-

(1) Sterke zwarte koffij, zoowel voor als gedurende den aanval toegediend, is een van vele kanten geprezen antiasthmaticum. De aanvallen van aamborstigheid komen gewoonlijk in den slaap; helpt de koffij misschien daardoor, dat zij den slaap verbant? (Pbingle , Percival , Bree, Tjiilenius, Haase, Laennec, Elliotson). De koffij moet zuivere mocca, versch gebrand en onmiddellijk na het malen gezet zijn. (2 lood op een kopje); de zieke neemt zonder melk en suiker twee tot drie kopjes in tusschenruimten van \ tot £ uur. Camper gaf koffij met ipecacuanha , tan Hoven met opium. Copland zag den aanval ook na sterke groene thee verdwijnen.

Muskus is aanbevolen door Lentin , Jaiin, Gregory, Kreysig. J. P. Frank geeft hem in den aanval om het uur of om de 2 uren 1 grein; maar meestal zullen grootere giften noodig zijn.

Copland houdt kamfer voor het beste krampstillende middel. De tinctura valerianae aetherea geeft men tot 20 droppels pro dosi, aether sulphuricus en Iloffmanrt s droppels, azijnaether, barnsteenzure ammonia, chlooraether tot 10—15 droppels. Ook worden de vlugge oliën, zoo als cajeputolie (Wichmann) aangewend. Duivelsdrek is aangeraden door Wolff, Thompson (met opium); Bree en J. Frank zagen er niets goeds van. Nog zijn tegen aamborstigheid aanbevolen: Zwart mostaardzaad (Floyer , Helm) , pokhout (Aaskow) , het viscum quercinum, het chenopodium ambrosioides, myrrhe, ammoniakgom (J. Frank), terpentijn (Recamier) , de tinctura delphinii consolidae (tot 20—30 droppels 3 m. d. Blanchabd) en meer andere middelen van dien aard.

(2) De braakmiddelen zijn tegen aamborstigheid geroemd door Caeliüs Aubelianus , Horst , Maïerne, Floyer, Rivière, Akenside, Bang, Stoll , Krebs, Bree, Wedel , J. P. Frank, IIcfeland, JLöffleb, Scjimidtmann , Laennec, Copland, Fobbes, Lefèvre en anderen. Het doelmatigst is de ipecacuanha. Akenside geeft in den aanval 9j ipecacuanha en in de tusschentijden 5 grein eiken morgen, of 10 grein om den anderen morgen; anderen geven ipecacuanha tot 1 grein alle 2 of 3 uren, of braakwijnsteen, kermes mineralis in refracta dosi, vin. antimonii Huxhami.

Sluiten