Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud

VAN HET

VIERDE DEEL, EERSTE AFDEELIIVG.

V.

ZIEKTEN VAN HET HART.

Eerste Afdeeling.

Inleiding tot de ziekte- en genezingsleer der ziekten van het hart Eladz.

Ectopic, verdringing , liggingsverandering van het hart

Algemeene genezingsleer der ziekten van het hart 32*

Tweede Afdeeling.

I. Hypertrophie

Ilypertrophia cordis , vergrooting van het hart , 55

^erwijding der holten van het hart; dilatatio ventriculorum cordis, aneurvsma passivum cordis

Gedeeltelijke verwijding der hartholten, waar aneurysma van het hart. fifi'

II. Atrophie en anaemie ' _|j°

Atrophie en anaemie van het hart, phthisis cordis. 70'

Ziekten der monden en der klapvliezen van het hart 7-

Vernaauwing en onvoldoendheid der klapvliezen van het hart. .

IH. Vochtstilstand, ontsteking .... io.

A) Ontsteking van het hartezakje, pericarditis ' Sr'

B) Myocarditis en endocarditis ' ' ' 100

C) Scorbutische bloeduitzweeting in Jet hartezakje. . . .

D) Polypen van het hart, carditis polyposa. Al'

E) Carditis en pericarditis infantum. . . . ,t'

IV. Bloedvloeijing 11G*

V. wltetufh°trtins ln.d! Z^aI*id he>t apoplexia' cordis.' *. W7.

A) Hydrops pericardii, waterzucht van het hartezakje. . *. I I

S) Oedema cordis \

VI. Luchtverzameling

Pneumopcricardium. . .. 122.

VII. Vetzucht * * 122.

vnr Vetontaardingi vetzucht van het hart. ïc,7,'

TV :^rkelz;uoht> vreemde vormsels, ingewandswormen'in'he't hart.

IA. Gelijkaardige weefselverandering .... i_o.

Verbeening van het hart

Verscheuring van het hart. . .

X. Verharding 126.

Verharding van het hart. . .

XI. Verweeking t

Verweeking van het hart; cardiomalacia. . . *. *

XII. Zenuwpijn * "•

Zenuwpijn van hot hart, hartklem,'angina pectori's. ' !!!!!' ! .' IV>'

Sluiten