Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iweede harttoon of tweede hartgeruisch gedurende de uitzetting.

Toon zonder geruisch. Geruisch.

Geene vernaauwing van Of: Of-

den linker aderlijken Vernaauwing van den lin- Ruwe plekken op de mond; geene ruwe plek- ker aderlijken mond met ru- naar den linker boezem ken, waarover het bloed we oppervlakte van het ver- gekeerde vlakte van het j ' , ,lkcr boezem in naauwd kanaal. mijtervormig klapvlies

e m er vaincr stioomt. zonder vernaauwing van

Gelijktijdig versterking van den aderlijken mond. den 2den toon der long- Geene versterking van slagader. den tweeden toon der

Snelle vorming van hyper- longslagader.

trophie en verwijding van de regter kamer.

Bij aanmerkelijke vernaauwing, verlenging en helder worden van het geruisch en kattengespin.

re.8ter kamer heeft Skoda tot dusver gedurende de uitzetting nooit een geruisch gehoord.

Tweede harttoon.-Uitzetting.

_ Toon zonder geruisch. [ Geruisch.

sfp1rKlti°g,Van,de Wapvliezen der aorta. Onvoldoendheid van de\ Dikwijls slechts Merk, onder dezelfde voorwaarden als klapvliezen der aorta enkel ruwe plekhy den eersten toon Dof bij verdik- met ruwe plekken aan ken op de binnenkin0, gebrek aan veerkracht der klap- hunne vrije randen. vlakte der aorta vliezen en rokken der aorta, bij afname Vervolgens gerekt, tot Kort geruTseh onvolZ^fvr j311 ethart' bij °Ver de grondvlakte van enkel hooger aan

kknifies of'v V3n UjtCrV°Tg e- ,hart hoorbaar de aorta hoorbaar, klapvlies of vernaauwing van den ruisch.

linker aderlijken mond.

Skoda heeft in de longslagader gedurende de uitzetting van het h.i rt nnf nnni h onn

geruisch gehoord.

Sluiten