Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sok) (1), colchicum, de weikuur en de minerale wateren van Ems, Karlsbad, Selters (Kreysig). Meer vertrouwen verdient de aanwending van blijvende revulsie door fontanellen, of een haarsnoer op de hartstreek, inzonderheid wanneer een jichtige of rheumatische aanleg den grondslag der ziekte uitmaakt.

verwijding dek holten van het hakt,

DILATATIO VENTRICULORÜM CORDIS, CORVISARTS ANEURYSMA PASSIVUM CORDIS, CARDIEURYSMA, CARDIECTASIS.

Mobgagsi, Epist. anat. med. XVIII. — Lahcisids, de moto cord. et aneurysmatibus^Rom. 1728. _ Sesac, 1. c. L. IV. C. 8. — Kreisig, I. c. Thl. II. Abth. II. S. 475. — Matani, De aneurysmaticis praecordior. morbis. Francof. li66; in Laüth, Script, latin. de aneur. collat. — Hikfiugkr, D. s. histor. hydropis pectoris c. aneurysmate cordis. ïienn. 1770. — Michaelis, Aneurysmatum cordis disquisitio anat. med. Hal. 1785. — Lombar dim , De aneurysmat. praecordiornm morbis. Pav. 1787. Portal, Cours d anat. méd. Vol. III. p. 92 en Vol. V. p. 52. — A. Ramsaï, Anatomy of the hcart, cramum and brain. 2. edit. Edinb. 1803. — I.esage , D. sur les aneurysmes du coeur et des gros vaisseaux. Par. 1805. — Baillie , path. Anat. -— Coryisabt , 1. c. p. 269. Obs. j2. Florïann, de aneurysmate cordis. Lond. 1812. — Portal, in .Mém. du Mus. dhist. "a'ur*

1818. T. IV. S. 62. Hostat , L'asthme des vieillards est-il une affection nerveuse. Par.

1818. — Morizio, De aneurysmatibus internis. Pat. 1825. — H. B. Smitz, De aneurysmate cordis. Gand. 1827. — Portal, in Journ. univers. des sc. méd. T. VIII. S. 5. Hcielato's Journ. 1819. Sept. S. 79. en Oct. S. 52. - Eyebest, D. de cordis aneurysmate. Edinb. 1822. — Orro, Seltene Beobacht. Bd. I. S. 86. Lobsteih, 1. c. S. 554. J. F. Meckel, Tab. anat. pathol. Fase. I. Tab. 111, IV, VI. - Virag, De aneurysmate cordis Pest. 1850. — Cbkyeilhieb , Anat. pathol. livr. XVII. p. 4. — FodÉre . in Journ. s compl. du Dict. des sc. méd. T. VIII. S. 509. T. IX. S. 79. - Coplasb, Wörterb. Bd. IV. S. 727. — Begin, Art. Anenrysma, in UniversalleT. Bd. I. S. 659. — Joy , in Tweediï , Library of Medicine , Vol'. III. S. 555. - Moskebït, Compendium etc. T. II. S. 361. — De werken van Laeuhec, Nacma.ns, Hope, Bociiladd, Piorrï.

§ 135. De benaming ..aneurysma" is voor de eenvoudige verwijding der hartholten ongepast en met meer regt voor de later te beschrijvene gedeeltelijke uitzetting der hartwanden geschikt. Van de met hypertrophie van de hartzelfstandigheid gepaarde verwijding hebben wij reeds gesproken, alsook van de verwijding zonder verandering in de dikte der wanden. Hier komt de verwijding der hartholten met verdunning der wanden ter sprake; deze verandering is veel zeldzamer dan de verwijding met hypertroplne ol met natuurlijke dikte der wanden.

Ontleedkundige kenmerken.

§ 136. Meestal deelen beide kamers te gelijk in de verwijding; somwij-

(1) Het hydrosnlpliuretum ammonii tot 4—5 en langzamerhand klimmend tot -0 30 droppels pro dosi, sterk met water verdund, zou de werkzaamheid van het hart verminderen, zon zwakte te veroorzaken. Echter schijnt dit middel de proef niet te hebben doorgestaan (Thwaites , Gravïs).

Sluiten