Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

holten van het hart is het begrijpelijk, dat b. v. een werktuigelijke hinderpaal aan den mond der aorta niet juist verwijding van de aortakamer ten gevolge heeft; hare wanden kunnen zamentrekkingskracht genoeg bezitten, om de uitzetting tegenstand te bieden , en kunnen zelfs bypertrophisch worden; maar in hetzelfde hart kan de veerkracht des weefsels van den linker boezem, van de regter helft van het hart te zwak zijn, om de verwijding tegen te werken. Al treft men soms verwijding van bet hart bij kinderen aan, zoo is zij toch, uit ligt begrijpelijke oorzaken, bijzonder veelvuldig in den gevorderden leeftijd; en om dezelfde reden veelvuldiger bij vrouwen , die over het geheel dunnere hartwanden hebben, dan bij mannen.

Beloop en uitgangen.

5 149. In weerwil eener zeer matige verwijding van het hart, wanneer ten minste de levenswijze des lijders geregeld is en hij zich voor schadelijke invloeden, die den voortgang der ziekte begunstigen, weet te wachten, kan een hooge ouderdom bereikt worden. De volledige terugkeer van het hart tot den natuurlijken omvang zal wel onder geene omstandigheden plaats grijpen. Is de verwijding met verdunning zeer aanzienlijk, dan verloopen meestal een paar jaren tot aan het, helaas! altijd doodelijk einde. Dit kan plaats grijpen door waterzucht, verstikking, luchtbuisontsteking, bloedspuwing, beroerte, longemphjsema en zelfs door verscheuring van het hart.

Voorspelling.

§ 150. Ontstaat er eene zuchtige zwelling, wordt de dyspnoea aanhoudend, zijn de strotaderen sterk gezwollen, kan de zieke zich van ligchaamsïnspanningen en gemoedsspanning of gedruktheid niet vrij maken, dan maakt de ziekte gewoonlijk snelle vorderingen. Verwijding van het hart en andere tusschenloopende ziekten, met name die, waarin de bloedsomloop door de longen hinderpalen ontmoet, zoo als luchtbuisontsteking, longontsteking, zelfs verkoudheden, oefenen van weerszijde eenen verergerenden invloed op elkander uit. Overigens hangt de voorspelling van den graad der ziekte, van hare eenvoudigheid of zamenstelling, van den leeftijd, van het gestel en van den toestand der krachten des lijders af. Is de verwijding eenvoudig alleen uit verzwakkende oorzaken ontstaan, dan is de voorspelling gunstiger dan daar, waar gelijktijdig een onverwijderbare werktuigelijke hinderpaal voor den bloedsomloop bestaat.

Behandeling.

§ 151. Werktuigelijke belemmering van den bloedsomloop en zwakte des weefsels van het hart zijn als de naaste oorzaken van de hartverwijdin" met verdunning der zelfstandigheid opgegeven. Zijn deze voor eene genees" kundige tegenwerking en verwijdering vatbaar? Al zijn wij, wat de werktuigelijke hinderpalen aangaat, ook niet in staat eene reeds bestaande vernaauwing of onvoldoendheid der klapvliezen, kraakbeen- en beenvorming in de monden, naauwte der aorta enz., weg te nemen, dan kunnen wij toch veelligt de toename dezer tot de verwijding als oorzaak staande veranderingen door het bestrijden der plaatselijke ontsteking, of der jicht- en rheu-

Sluiten