Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. OEDEMA CORDIS (HYDRETHMOCARDIA PIORRY).

§ 295. Het atmosphaerisch en parenchymateus celweefsel van het hart kan met wei doortrokken zijn, zoodat het op eene geleiachtige massa gelijkt, uit welke bij het insnijden eene kleurlooze of geelachtig groene wei afvloeit, waarna het geledigd celweefsel dofwit en opaliserend, als in water verweekt er uitziet.

§ 296. De zuchtige zwelling van het hart komt met algemeene waterzucht voor; volgens Bouiliadd kan zij ook plaatselijk en het gevolg van cenen variceusen toestand der kransaderen zijn, waardoor deze zich moeijelijk in den regter boezem ontlasten. Of de toesluiting der kransaderen, gelijk Bodillabd vermoedt, deze zuchtige zwelling kan veroorzaken, is nog door geene stellige daadzaken bewezen.

$ Ovei de herkenning en behandeling van oedema cordis weten wii

niets.

VI.

LÜCHTVEEZAMÏLISG.

PNEUMOPERICARDIUM.

§ 298. Of er zich ooit luchtverzameling in het hartezakje ontwikkelt door vrijwillige gasuitwaseming gedurende het leven, is zeer twijfelachtig. Gewoonlijk dringt de lucht van buiten (bij doordringende wonden) of uit de longen, uit het darmkanaal in; liet hartezakje bevat of enkel lucht of gelijktijdig lucht en vocht.

§ 299. Het pneumopericardium is, wanneer de verzameling enkel uit gas bestaat, door eenen trommelachtigen percussietoon van de hartstreek kenbaar; deze is veel helderder, dan wanneer het hart slechts door eene emphysemateuse long bedekt is. Is er gelijktijdig vocht in het hartezakje, dan is de toon bij eene opgerigte houding der lijders aan het laagste gedeelte mat, en naar boven helder. Bij de bewegingen des lijders hoort men een rommelend geruisch of andere eigenaardige toonen. De lucht in het hartezakje kan door opslorping verdwijnen.

VII.

VETZUCHT.

VETONTAARDING VAN HET HART (VETZUCHT VAN HET HART, DEGENERATIO ADIPOSA CORDIS, STEATOSIS CORDIS, CARDIETHMOLIPOSIS EN CARDI01Y0LIP0SIS, PIORRY).

Verg. de Literatuur in Copla.nd, Encyclop. Wörterb. Bd. IV. p. 729; Otto, path. Anat. p. 294. Anm. 1 en 2. — Dongan, Edinb. med. and surg. Journ. 1816. Jun. No, XLVI. 1. — Cruveilhier ? Essai sur Panat. palhol. P. I. p. 183. — Chbyne, Dublin Hospital Re-

Sluiten