Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king, henaauwende kleedingstukken; de zieke is zelf tot rust gedwongen; hij moet dikwijls in de opgerigte houding blijven, daar hij het liggen op den rug niet kan verdragen. Als verligtingsmiddel van den aanval is het veelvuldigst de aderlating aanbevolen j zeker volgt daarop dikwijls snelle verligting, en volbloedige voorwerpen verdragen haar wel. Echter dient hier •wel gematigdheid in de aanwending van dit middel worden aanbevolen, zoo lang er nog andere middelen ten dienste staan, om den aanval te verkorten; de tijdelijke verligting, welke de bloedontlasting verschaft, wordt later door het sneller terugkeeren en grootere hevigheid van den aanval dikwijls al te zeer opgewogen. Altijd moeten de aderlatingen, wanneer men werkelijk daartoe door duidelijke volbloedigheid en overvulling van het hart met bloed gedwongen is, matig zijn. Parrï beperkt de boeveelheid van bloed, welke herhaaldelijk ontlast moet worden op 3 oneen, laat de aderopening zeer klein maken, de zieken daarbij eene horizontale ligging aannemen.

§ 3-i2. Raadzamer is de aanwending van antagonistische prikkels, van warme hand- en voetbaden, wrijving van de huid met wollen doeken, het aanleggen van mostaardpappen op de schouders en de kuiten, inwrijving van Spaanschevliegentinctuur, heeten terpentijn, vlugge mostaardolie op de borst, drooge koppen op de borst, enz. Dikwijls is de aanwending van koude besproeiingen, begietingen of omslagen op de borst, op het hoofd, als doelmatig beproefd j de schrik voor dit middel heeft nog niet veroorloofd, om hieromtrent op eene grootere schaal proeven te nemen; de tot dusver bekende gevolgen moedigen ons daartoe echter ten sterkste aan (1).

§ 343. Narcotica worden dikwijls ter verkorting van den aanval aangewend, maar ongelukkig niet steeds met gewenschten uitslag. Men heeft hiertoe het opium, Dover's poeder, lactuca-extract, blaauwzuur en het blaauwzuurhoudend bittere amandelenwater en laurierkerswater, belladonna enz. aanbevolen; deze klasse van middelen kan ook uitwendig beproefd worden (2).

Onder de prikkelende zenuwmiddelen zijn bij afwisseling duivelsdrek, muskus, kamfer, valeriaan, bevergeil, ammonia, de aethersoorten geprezen. Deze middelen verschaffen dikwijls daardoor verligting, dat zij de lozing van winden bepoedigen; tot hetzelfde einde raadt Kreysig tegen het einde van den aanval aan eenen eetlepel vol pepermuntwater met 1—2 droppels anijsolie te

(1) Terg. hierover J. Frank, t. a. p. p. 251. Not. 5, waar van eenen lijder gesproken wordt, die door koude begietingen des ligchaams de ontwikkeling van den aanval konde verhinderen; voorts van een ander — eenen geneesheer — wiens eenig nooit missend middel in den aanval was, koude op het hoofd aan te wenden; nog sneller verdween de aanval, wanneer hij met de linker pijnlijke natgemaakte hand met geopende handvlakte en uitgespreide vingers over het voorhoofd, de oogen en de slapen naar beneden streek.

(2) Heberdek liet opium (10 — 20 droppels tinct. opii met evenveel vin. antimon.) ook buiten den tijd der aanvallen, vóór het te bed gaan nemen. — De lactuca virosa dient Sciuesinger in verbinding met digitalis toe: Extr. lactuc. viros. gr. ij, pulv. fol. digital. gr. p. sacch. 9/?. Alie 2 uren 1 poeder. — Het blaauwzuur is door Elwert, Eliiotson, Schiesier aanbevolen; de acj. laurocerasi door Pittscuaft: A<j. lauroc. Jij, tinct. thebaic. Qj. S. a. 2 u. 10 —15 droppels. Inwrijvingen van veratrinezalf zijn door

fïRNBULL, het endermatisch gebruik van morphine door SzERLECKI aanbevolen, Ook is de

lobelia inflata misschien wel eene proefneming waard.

Sluiten