Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streek, de ruggegraat. Een volksmiddel is bet binden der ledematen, waardoor men de strooming des bloeds in de ledematen wil afbreken.

§ 372. Buiten de aanvallen moet de behandeling tegen d# primaire toestanden , die de oorzaak der fiaauwte zijn, gerigt worden. Hartzieken moeten zich voor hevige ligchaams. en gemoedsbewegingen wachten; door afleidende middelen zoekt men den voortgang hunner ziekte tegen te gaan, zwakte neemt men weg met tonische en versterkende, hevige pijnen met bedarende middelen ; tegen wormziekte anthelminthica enz. Eene aderlating gedurende de fiaauwte zelve aan te wenden , dunkt mij nooit geoorloofd te zijn; eerst wanneer zij voorbij is. kan de bloedontlasting door het oorzakelijk gebrek vereischt worden. Tegen hysterische fiaauwte tinct. castorei, valerianae met kleine giften opiumtinctuur; bij intermittens syncopalis de specifieke behandeling der tusschenpoozende koorts in de vrije tijden; in den aanval de tinciura opii crocata in herhaalde giften.

ASPHYXIA, SCBÏNDOOD-. (APJïOIA DER OUDEN; PSEÜDOTHANATOS; MORS APPAREXS, PÜTATIVA; ANHEMATOSIE, piorry; ECLYSIS P.NEÜ.UO-CARDIACA, navmann).

J. BauKiEfi, D. sur Pincertitode des sigaes de Ia mort. 2. Tol. Par. 1752; IJoogd. vert. v. J. G. Jakke, Kopeah. n. Lpz. 1754. — A.% Lons, Lettres sur la certitade des sigries de ia mort etc. Par. 1752. — C. W. a Liebebgea . De cogaosc. et coraad. morbis sabitaaeis. Doisb. 1766. — Parcali Febr\r\ . De 11e morte, malattie sabitaaee. iïapol. 1767. — F. Gehieb , D. cnr ra ram saffocatos, sobmersos et saspeasos vitae reddi. Lips. 1787. — P. G. Hosles j Aaz. d. haaptsachlichst. Rettaagsmiddel etc. Altoaa. 1770; omgearb. v. F. Schebf. Altona 1787. — A. d. Haü . Ahh. ab. die Art des Todes der Ertronk. etc. n. öl>. d. Mittel, d. Leben herzastellen. A. d Lat. Wiea. 1772. — J. Targiosi-Tozzetti, Raccolta di teorie, osserv. e regole per bea distiagaere etc. Ie asfissio etc. Firenze 1773. — J. J. de Gabdauhe, Catéchisme sar les morts appareates etc. Far. 177-4. 1781. Dijon. 1783. — J. Hcster, Proposals for the recoveriag of people appareatly dead. Load. 1776.

— Hüfela-TD , D. sist. asam ris electric. ia asphyxia. Goett. 1783. — A. J. Testa , De 11a morte appareate. Fireaze 1780. — J. F. Coste, Mém. sar l'asphvsie. «Philad. 1780. — W. Hawess , Addres oa the recovery of saspeaded aaimatioa. Load. 1782. EnJSB., The Transactions of the roy. hamaa society from 1774 to 1784 etc. A. d. Eagl v. C. A. Stutte. BresL 1798. — Le Dclk, De sigais mortis rite aestimaad. Harder. 1787. — F. A. Doppet, Des movens de rappeler a la vie les pers., qai oat toates les apparences de la mort. Chambery li 88. — J. M. La5Qsi , Abh. v. plötzL aad seltsam. Todesfallen etc. A. d. Lat. y. Weitz. Lpz. 1785. v. Fahser. Lpz. 1789—1791. — K. Kite, An essay oa the recovery of the apparently dead. Load. 1788. üebers. v. F. Michaeus. Lpz. 1790.

— P. j. B. Pbevt5aibe. Traité sar les asphyxiés Par. 1788. Uehers. v. G. Schbegeb. Lpz. 1790. — Essig, Bewahrte Rettangsmittel far Selbstmörder. Aagsb. 1788. — E. Güodwis, 0a the coaaexion of life with respiratioa etc. Load. 1783. Uehers v. F. Michaelis. Lpz. 1190. — G. S. Hoffsass , Ueb. d. Scheiatod u. ab. cL gewalts. Todesartea aherh etc. Cobarg 1 i90. — Savigxy , Descnpt. of the coastroct. aad ases of a portable apparatus for the recovery of the appareatly dead. Lood. 1790. — Fbjljks . Observ. on animal life aad apjarent death from accideatal saspeasioa of the faactioa of the laags etc. Load. 1790. — E. Colejiaj, Dissert. oa saspeaded respiratioa etc. Load. 1791. A. d. Eagl. Lpz. 1793. — J. Currt , Popalar. observ. oa appareat death etc. Load. 1192. — L. v. Bebchtold, Korzgefasste Methode, alle Arten v. Scheiatodtea za belebea. Wien. 1791. — A. Fotmbgiix , N. Cnters. öber Hemmaag der Lebeaskr.

Sluiten