is toegevoegd aan uw favorieten.

Goed en kwaad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat je een droppel verliest? Kan je een krant opvouwen in den vorm van een trechter, die dan op je neus in balans zetten en van boven aansteken met een lucifer tot hij heelemaal opgebrand is ? Kan je een sigaar met het vuur in je mond nemen, een glas water drinken, en dan de sigaar weer brandend te voorschijn brengen? Is er iemand onder jelui, die dat kan? Neen? Dan zijn jelui allemaal physiek minderwaardig.

— Hij wordt nog clown in een café-chantant, lacht Fuchs.

Malle vent, plaagt Paalders, — wat is dat nu voor

een artist, die kunsten?

— Juist, juist, kunsten, joolt Frans, — een artist moet kunsten maken, dat is zijn vak. Zooals het vak van den leeuw is. te brullen; dat van den walvisch: te zwemmen; dat van den soldaat: steelsgewijze juffrouwen te frequenteeren, zoo is het vak van den artist: kunsten te maken.

Hij houdt van alle tragedieschrijvers het meest van Sophocles, omdat die zoo goed dansen kon, zegt Breehuis.

~ En die won de eerste prijzen met worstelen ook, lacht Alink, — tenminste dat vertelt Lessing.

— Hij kon ook zeer kunstig knikkeren, malt Fuchs,

en haasje-over-springen, het moet een lust geweest zijn'.

Ze gekken nog wat, hervatten dan hun discussie, en verveeld loopt Frans de kamer uit, gaat naar boven, zijn vrouw en Annie achterna, die ook daareven zijn opgestaan. Karei en Minnie zitten voor het raam, en spreken geheimzinnig, met de hoofden dicht naar elkaar gebogen, genieten zoo van hun kortstondige verzoening.

Marie en Annie zijn samen op de slaapkamer, staan als Frans boven komt, fluisterend te praten bij het bedje, waarin de kleine Suusje, het kind van Annie, slaapt.

Als Annie den vorigen dag zoo stellig tot haar moeder zeide, Suusje de deur uit te doen, had ze nog niet geweten, waarheen ze het kind brengen zou. In waarheid wist ze heel met wat ze doen moest. Het gedrag van Max en haar moeder, de onverschilligheid van Max, de koppige haat van de oude, gaven haar een gevoel als werd haar kind bedreigd, en dat wilde ze redden. Ze was geen krachtige natuur, en