is toegevoegd aan je favorieten.

Goed en kwaad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal ik je wat zeggen? lacht Frans, Ik heb het al

menigmaal gezegd trouwens. Wij staan nu heel stellig tegenover elkaar, maar wat jij nu verdedigt, verdedigde ik gisteren, zal ik mórgen verdedigen, en omgekeerd. Als je eenmaal meent, „zoekers" te zijn, zoekers naar het ware, het goede, het schoone, dan blijf je dit gedurende je heele leven; denk niet, dat je het ooit in gelukgevende volkomenheid vinden zult. De menschen met vaste overtuiging hebben meestal niet gezocht; die aanvaarden iets, regelen daarnaar alles, het is de maatstaf voor hun omgeving, voor het gansche leven, maar is die overtuiging heen, dan vinden ze nooit zulk een hevige terug; ze blijven zoeken. Is dit

een geluk? . . , .

Mij lijkt het grooter geluk, een overtuiging te hebben, meent Marie, — die kan zijn als de herder voor een kudde; die houdt de schapen bijeen en doet hen in vrede met elkander weiden; wanneer echter de herder henen is, geraken de schapen verstrooid. Wel wordt zoo'n overtuiging te zeer tot een vast stelsel, dat alles verwerpt, wat er met precies in past; het maakt ons te eenzijdig; er is dan maar éen waarheid en dat is die, welke in ons systeem sluit; wat daar niet kan worden ingevoegd, is onwaar. Weten wij wat waarheid is? Is wat vroeger waarheid was, nu geen leugen? Vóór Galilei zeiden de menschen, dat de aarde niet wentelde, nu weten we dat dit wèl zoo is: dat was dus een leugen. Voor Columbus haar vond, zei men dat de nieuwe wereld niet bestaan kon. Een leugen dus. Er zijn duizenden dingen, die vroeger niet als moge ij wer en aangemerkt, en nu alle dagen door elk onzer gezien kunnen worden. Naarmate het weten der menschen vordert, en de toepassingen van dat weten overal te aanschouwen zijn, komen er andere waarheden. Dit geldt zoowel voor de nietigste uiterlijkheden als voor de meest beteekenende wereldvraagstukken. Wat heden een uitnemend denker aan waarheid vindt, wordt morgen door een anderen tot leugen gemaakt. Elke tijd, elke dag, elke minuut brengt een andere waarheid, die een vroeger gevondene omverwerpt. Wat is dan waarheid? Zij is een speelgoed voor de groote kinderen,