is toegevoegd aan uw favorieten.

Goed en kwaad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen. Een man verraadt zijn vriend voor geld; een vrouw haar man; een man verkoopt zijn trouwsten hond voor geld; een elk ruilt zijn zelfrespect, zijn eer, zijn gedachtenvrijheid daarvoor; indien er van onstoffelijke dingen als deugd en gevoel en intelligentie gepraat wordt, zeggen de menschen: „Wat koop ik daarvoor?" Geld is het devies van allen in onzen tijd; daar gaat de strijd om. De rijken zijn machtig in het gevecht, de armen elk op zichzelf tobbers, maar er zijn er veel van; die velen vereenigen zich, en dat is hun kracht. Is geld niet beter dan vernuft, niet beter dan een vriendelijk gemoed, niet beter dan eer? Is het niet beter dan liefde, beter dan wijsheid ? Niet beter dan geloof, niet beter dan God ? Dit is de ziekte van onzen tijd; men vindt haar in alle lagen van een volk, en de man, die zich opmaakt, om predikend het land door te trekken en hen te bekeeren, geraakt in gezelschap van menschen, welke zich levenslustig noemen, en hem hoonen om zijn mallen wil, die toch vergeefsch zal zijn. Eén biedt hem geld om zijn vernuft te benutten aan de opvoeding zijner kinderen; een ander wil hem rentmeester op zijn landgoed maken, en hem koninklijk beloonen voor dezen arbeid; een derde, een koopman, stelt voor, hem op langen betaaltermijn zijn goederen te zenden, die hij, door zijn wakkeren kop geleid, om zal zetten met grove winsten; een vierde, een schoone, rijke vrouw, tracht hem tot liefde voor haar te brengen, en wil met hem samenwonen, waar hij alle dagen met gretige handen zal mogen nemen van haar schatten, die onuitputtelijk zijn. - Dan zal de man een dezer dingen doen, en zoo zijn schoone begeerte, zijn wil naar het geluk der menschen, verkoopen voor wat geld, voor een nuttelooze, schoone vrouw, die hem niets kan geven dan haar geld en haren dwazen hartstocht, want ze bezit niet anders. En indien deze man niet zoo handelde, zou een ieder, die het hoorde, hem een zot noemen, want geen ander verlangen is hun denkbaar dan dat naar geld, en wie de kans het te bekomen voorbij laat gaan, het mist door wat zij „idealen" en „hersenschimmen" noemen, zulk een is een zot.