is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straat te staren, en dacht na over wat Line haar verteld had. Telkens vernam zij iets meer van het leven dezer buurt, leerde menschen en toestanden kennen. Wat was zij nog een kind, en wat waren de anderen sluw en slecht ! Maar was het wel slecht zijn zoo vroolijk te houden van zang en muziek, van drank en scherts ? Was dat het zondige leven ? De mannen schenen haar toch lief en vriendelijk, zoo wel wat grof en links, maar toch goed.... Soms konden zij echter woest vechten : Japanners tegen blanken, negers en zuiderlingen onder elkaar...Demannen van het noorden waren beter,vredelievender, behalve in uitzonderlijke, verschrikkelijke oogenblikken, als lang verkropte woede plots uitzinnig opvlamde, en zij hun mes trokken. Had voor een paar weken niet een jong, Deensch lichtmatroosje in felle razernij zijn lief doodgestoken ? De slechte meid had hem getergd, zijn jaloezie gewekt door met een smerigen neger te gaan dansen in De Zwarte Kat. De sukkelaar zat nu in 't gevang, misschien voor zijn leven, 't Was om bang te worden.

Gelukkig dat het hier veilig was. En dat boek dat zij las was zoo'n griezelig