is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja... dat is waar, maar Tilleken, zonder u te willen affronteeren.... ik heb vader eens gepolst, en hij zei me dat Niels Hansen er niet kon aan denken... ziet ge, ons affaire was 'n goudmijn... 't was er zoo plezant... maar de Stad Bergen was...

— Ja dat heeft Line me ook geantwoord.,.. We moeten maar content zijn met ons lot...

Tille staarde droomend een rookpluim na,die verijlde in het opstijgen.

— Ge moet het u maar niet aantrekken, Tille.

— Neen !

— 't Is gelijk het is, en niet gelijk het zijn moest... Hier komen wij 'sZondags avonds nog al eens paling eten, hij is hier danig lekker...

Mitje klopte, wou niet dat Tille betaalde.

— Wat zijn dat nu voor manieren,ik heb u geinviteerd !

Zij wandelden terug langs denzelfden weg. Tille werd in de voorkamer geleid. Jensen, in hemdsmouwen, de meerschuinen pijp in den mond, kwam haar rumoerig tegemoet. Zijn rood bierdrinkersgelaat straalde, zijn stoppelsnor bewoog onder den stompneus.

— Wel kind lief.... dat ist nun goed