is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De zomer keerde met lange, mooie zonnedagen en korte nachten. Voor Tille vergleed de tijd als in een droom. Zij kende grillige vlagen van opgewektheid en neerslachtigheid. De leeslust was eenigszins verminderd; 's namiddags, wanneer zij alleen was in de herberg, speelde zij kwijnend-sentimenteele liedjes op depiano. Inden valavond ging zij op den drempel een avondluchtje scheppen. Ploegen werkvolk trokken over de Falconplein de stad in, voerlieden, met bengelende beenen op hun zware paarden,probeerden de logge beesten in galop te brengen naar den natiestal, maar zij liepen niet lang, hernamen hun statig-rustigen gang. Een wondere reuk van waren, waarop de zon had gebroeid, een reuk van graan en gezouten huiden, van specerijen, van teer, dreef aan op de prikkelende waterlucht. Hij was haar gemeenzaam van in haar kinderjaren, en zij