is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

clown en een August hielden hen beter bezig.

Het anatomisch museum vond Line niks geschikt om te bezichtigen, zoo'n vieze uitstalling ! Zij waren moe te luisteren naar het aanprijzen van roepers die wonderbeesten wenschten te toonen, lieten zich ten slotte bij een kaartlegster binnentroggelen.

Een mager wijf zat in een donker tentje. Een zwarte kater lag met fosfoorgroene oogen te snorren naast een koffiekan op het tafeltje voor haar.

— Kom maar wat dichter, zei ze, en voor wie is 't?.. Voor alle twee?... 'k zal maar beginnen met de oudste... De moeder zeker?... Neen?... De jufvrouw trekt anders op u !...

Tille en Line stonden beduiveld en beklemd. Het wijf doorschoot het spel, prevelde wat, beloerde de klanten, deed afnemen met de linkerhand, spreidde de kaarten langzaam uit.

— G'hebt gelukkige jaren gekend... hebt'n onbezorgden,ouwen dag... zult langleven...Een groote gebeurtenis ligt voor de deur... iets dat ge niet verwachten kunt... klaar kan ik het niet zien... maar misere moet ge niet vreezen, weinig nieuws is toch goed nieuws. Nu gij, juffrouw !... Toe, ge moet niet