is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beven... 'n verwittigde mensch is er twee waard... Ja, 't leven, schaap lief, is aardig. Zoo, zoo, nog niet lang geleden een sterfgeval in de familie gehad... groote verandering voor u... 'n blonde manspersoon zoekt uw hart te winnen, maar een ander blonde vrouw doet het onmogelijke om hem te behagen!... Een ander sterfgeval ligt op uw huis... ge moet niet verschieten... dat kan even goed een vreemde zijn... hebt ge geen huurlingen in huis?.. Kostvolk dan?.. Awel, het kan een van hen zijn... Ge kunt heel gelukkig worden, als er niks tusschen komt, want er liggen veel schoppen in 'tspel... ja... wel bedankten tot den naasten keer!...

Line voerde haar buiten,zij duizelde.

— Ge moet dat zoo serieus niet opnemen, zei de meid, haar eigen bijgeloof overwinnend uit medelijden, dat is immers maar truut... 'tzou wat schoons zijn ingeval men alles op voorhand kon weten... dan waren we seffens rijk, dat wijf doet dat om den kost te verdienen, als zij de toekomst kon voorspellen zou zij hier op de foor niet zitten, wees er zeker van.

— Ja, troostte zich Tille, en wij mogen aan geen superstitie gelooven, zegden de nonnen.