is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun ijsfabriek... 'k ben nu danig christelijk voor zoolang het duurt!....

— Wij dachten dat ge in Hoogstraeten waart gaan uitrusten.

Toe maar, toe maar, deed hij beleedigd, 'n treffelijk mensch geraakt niet tusschen vagebonden ! Dank u, zulle.

— En waar zijt ge met uw horlogie en uw gouden ring gebleven ? In den berg zeker!..

— Wel neen, thuis gelaten, 't is nu toch geen weer om u op te kleeden!... Maar moet ge soms geen wandelstok koopen? 'k Heb er drij en dat is toch te veel. De ebbenhouten ? De glazen dan? Neen ! Wel neem dan den schoonen van haaiwervels gemaakt, een schoon stuk, my friend, op afkorting der rekening !

— Weet ge dat uw zuster ziek is ? Reeds twee dagen bleef zij afwezig.... Tille gaat haar morgen bezoeken.

Ziek! He,maar dan moet ik weg, poor sister, en ik die het niet wist!..

Inden volgenden namiddagtrokTille naar de Laureiskaai om de pianomammesel te bezoeken. Een grijze schemering hing over de dokken vol schuiten en stoomers. De brug was open, en een tijdje moest zij wachten op den vuil-