is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welkom waren haar ook de bezoeken der zeemansvrouw. Zij kon zoo stil en afgetrokken naast haar voor het raam zitten, alsof de doening der smeden aan den overkant al haar aandacht in beslag nam. Zij was een Deensche van afkomst, had in Hamburg, in Rotterdam, in Duinkerken gewoond, vertelde soms van het leven dezer havensteden. De brunette deed heel ingetogen en bescheiden, en toch hadden hare blikken bijwijlen een vurig-brutalen opslag. Hanne, Lille Hanne noemde men haar, want zij was klein. Van haar eigen leven vertelde de poezelige Hanne weinig, ondervroeg echter Tille met veel belangstelling over de kostschool, over de kleinigheden van het dagelijksch doen. Zij was ouder, acht en twintig jaar, gaf moederlijk raad voor het huishouden.

De kostgangers konden haar soms zoo indringend-onbeschaamd aankijken, maar zij scheen het niet te merken. Probeerden zij haar familiaar te benaderen, dan wees zij hen koel af. Maar Tille ondervond nooit zoo'n overlast van de mannen, haar bejegende zij immer met schuchtere vriendschap, met een soort eerbied voor de onschuldige kind-vrouw.

Lange uren zaten zij bezig met hand-