is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen. De dingen behielden hun uitzicht, de straat met de apotheek en de smidse, de kroegen en slaapsteeën, het verzakt trapgevel ken van 't Bolleken op den hoek.

Nog regelmatig als op den eersten avond sloot Ole de deuren der vrouwenkamers.

Hij verouderde, was niet meer de vlugge kerel van vroeger, doch wou het niet bekennen, bleef heele dagen op de baan. Maar 's avonds gebeurde het menigmaal dat hij indutte bij het eten of onder het kaartspel, zijn oude hartstocht. Line leed aan aamborstigheid, en in slapelooze nachten hoorde Tille haar hoesten en kreunen.

Ondanks haar knorren en preutelen nam Tille een meid om haar te helpen, een arm schepsel waarmede zij ingenomen was uit goedhartigheid. In 't Schippersk wartier verzeild als meid, was zij den gewonen weg opgegaan, verlokt en verleid door het uitwendige leven, door muziek, drank en geld. Het struische buitenmeisje vierde zoolang feest tot zij een kind in den schoot droeg, van God-weet-wie. Dan kwam de inkeer. Naar huis waagde zij het niet weer te keeren, en het kind, hetlieve kind moest leven. Het