is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leegte. In zijn goedige zachtmoedigheid deed hij haar aan Carl denken.

Een dag dat zij gekweld werd door een bui van zwartgallig misnoegen, verzocht hij haar met Line en de pianomammesel den avond door te brengen in den Scala. Hij had haar stemming geraden, wou haar afleiding bezorgen. Het werd een feestavond, zij zat naast hem, een bank achter de twee vrouwen. Hij genoot van alles, van de volle zaal, van de muziek, van de vertooning. Telkens had hij wat te vragen, zij moest hem vertalen wat dames en heeren kwamen opdreunen in 'tFransch en in 't Vlaamsch, vond alles puik en grappig en betuigde luid zijn bijval.

Het tooneelzaaltje, in klaterig-kleurigen moorschen stijl, was vol gezellige drukte, en Tille vergat, scheen ook behagen te scheppen in de zangers, dansers en variété-kunstenaars, een goochelaar, een man met afgerichte poedels en kluchtige muzikanten die een flesschenbeiaard bespeelden. Bij afwisseling werd de zaal in 't donker gezet en trilden de schimmig-levende cinematograafbeelden op het doek. Als kind had Tille met vader en moeder wel eens een vertooning bijgewoond, maar de