is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mammesel willigde gedwee-dienstbaar haar verzoek in om 's avonds, al waren zij alleen in de herberg, vroolijke wijsjes te spelen, die zij danmeelalde met heesche stem,

*

* *

De zon bracht wat opwekking. Tille matigde zich, liet veel het kind van de meid komen, dat met zijn onschuldig gebabbel haar bezighield en opbeurde.

In die dagen van beterschap zat zij 's avonds aan de deur. Herinneringen aan de kinderjaren doken op wanneer zij bengels en meiskens zag ravotten en spelen, zooals zij gespeeld had in dezelfde omgeving. De lucht, lekker doortrokken met water-en havenreuk, waaide aan, droeg een weergalm van vervaagde geruchten, muziek, ijzerslag en stoomgefluit. Een vledermuis dreef in kringen boven de straat. Aan den overkant, aan twee kroegen, stonden diensterkens, met de handen onder den voorschoot, te wachten op de klanten. Het was zeer vredig.

Eens, toen zij zoo inde schemeringde zoelheid van den avond genoot, werd zij aangesproken door een man. Zij had hem niet zien naderen terwijl zij stillekens zat te proeven aan een horentje