is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•» l fc

Nonkel Piet was een fleurige bult die met een schuinschen bochel op zijn hoogen rug pronkte.In zijn vinnigen havikskop flikkerden beweeglijke, donkere oogen. De bruine snor hing slap over zijn zware boven-

lir* WQQV/^nnV Vlil v»rvl^ri/->V» rvn'orvm'^rrrtvi/] 1,,

«iij xivK iivi ovu -uiiopi ij ACI1U Lil L

van een die in de wereld steeds de tegenpartij kiest.

Maar schijn bedriegt!... Hij was een zeer goedige vent wiens radde tong gespraakzaam uiting gaf aan zijn opgewekt humeur en zijn listige snaaksheid.

Jaloersch had hij op zijn vrijheid gewaakt... Geen vrouw had hem kunnen verleiden, want hij was bedorven door de zoetigheid van zijn stiel. Nonkel Piet was namelijk suikerbakker van beroep en stond bekend tusschen zijn vakgenooten als een fijnen schepper van grillig en kleurig suikergoed. Buiten zijn vak hield hij slechts hartstochelijk van herbergnat en vergaderingen. Om de lieve vrijheid te kunnen genieten, als liefhebber van drank en maatschappij, wou hij enkel bij bazen dienen, die hem toelieten buitenshuis te wonen.

Sinds jaren had hij zijn kamer op het tweede verdiep van een oud-wrakkig huis der Onze-Lieve-Vrouwestraat. Van Dinsdags tot Vrijdags leefde hij sober; dan rook hij bij zijn thuiskomst den flauwen geur van verslensende groenten uit het winkeltje beneden. Zaterdag, Zondag en Maandag had hij zijn volle ladintr

pn mnV Hl! niofa 7 t\r\ nroo ✓l/-» «rnAlr 4- 1 •

n.1^ ukj. «jw vvcio lac vv cc tv ui Lilluil ItJIlU lllg-e-