is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

basstem kon hij het woord vragen op de bijeenkomsten, beriep zich steeds op de reglementen waarvan hi,i de menigvuldige artikelen kende tot in de minste schakeering van alle mogelijke verklaringén. Natuurlijk ook werd zijn ondervinding op prijs gesteld en zetelde hij als voorlichter in menig bestuur.

Nadat hij 's Zaterdags zijn weekloon ontvangen had, stelde hij zich onder de handen van den barbier.Frisch geschoren, na een bezoek aan zijn tabakswinkel, rekende hij af met zijn hospita, de bazin uit den groenselwinkel, en bezocht na het avondmaal de maatschappij-lokalen.

Zoo sleet Nonkel Piet de zoete dagen waarmede zijn levensbaan geplaveid was. Wanneer een nieuwe vereeniging gesticht werd, wanneer een herbergier van brouwerij veranderde werd hij geraadpleegd.

Oogenschijnlijk liet hem de waardeering onverschillig, maar het was zijn inwendig geluk, de zenuw van zijn leven. In de late uurkens, wanneer Nonkel Piet ergens aan een toog plakte, gebeurde het wel eens dat hij, in een vlaag van vertrouwelijkheid, in zijn binnenste liet lezen.

— Nonkel Piet, getuigde hij dan, Nonkel Piet is de fijnste garstenproever van de wijk, ja misschien wel van de stad!... En in de maatschappijen kunnen zij hem niet missen!... Van zijn zestiende jaar heeft hij er helpen stichten en helpen recht houden ook!... Maatschappijen voor nut en vermaak, fanfares en harmonies, tooneel- en letterkundige maatschappijen en mutualiteiten, strijdersbonden, sportkringen, bonden tot beoefening van vogelpik en tonspel, het lijnvisschen en de gymnastiek... alles heb ik gesteund in de mate mijner krachten, vulde hij bescheiden aan, alleen de wa-