is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terorden laat men de geestelijken vrij... de missionnai'issen dragen gewoonlijk een baard... Acteurs laten zich scheren evenals Engelschen en Amerikanen... De Germaansche volkeren dragen nog wel een baard.

— Maar niemand kan verplicht worden zijn baard te laten scheren, vergewiste zich de Burger.

— Niemand, verklaart de Schoolmeester plechtig, Larousse is daarover uitdrukkelijk in zijn verklaring. Toch zijn er omstandigheden die, evenals in menige andere zaak, de vrijheid belemmeren... Zoo dragen de lakeien geen baard...

— Maar de hondenslager van Sint Jacobskerk wel, viel de Overste in.

Hij was een weinig jaloersch op den Schoolmeester die zoo lang aan het woord was, brandde van ongeduld om ook eens wat te kunnen zeggen.

— Ik heb juist zoo'n belangwekkende zaak in behandeling... Het is reeds een flink dossier geworden, verklaarde hij met zedige genoeglijkheid.

— Over het recht een baard te dragen, vroeg de Burger.

— Ja! En hier moet ik tot mijn spijt mijn zeer geleerden vriend tegenspreken en verzekeren dat de vrijheid een baard te dragen niet zoo onbeperkt is als hij ons wel wil doen gelooven.

— Ik laat niet toe aan Larousse te twijfelen, protesteerde de Schoolmeester.

— Neen, zeker niet, steunde de Burger.

— Mijn zeer drukke bezigheden, hield de Overste der Buitenissigheden vol, zonder acht te geven op het protest, en de oogen gevestigd op het Raadslid, mijn zeer drukke bezigheden hebben mij tot hiertoe belet een principieele beslissing uit te lokken... Het moet nochtans geschieden, want op een voorgaande kan men