is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breydel behooren mede tot het beste eri het oprechtste wat de Zuidnederlansdche letterkunde in dien aard voortbracht.

Dat bij F. de Cort het Vlaamschgezind gevoel de politieke denkwijze overstemde, blijkt uit het gedicht, dat hij in 1864 richtte Aan die van Gent. In 1861 werd het "Vlaamsch 'Verbond gesticht, dat de Vlaamschgezinden uit alle steden en van alle politieke overtuiging wilde vereenigen. De Antwerpsche en Brusselsche groepen wilden aan dit verbond een gansch onzijdige richting geven, alle politiek laten varen en alleen werkzaam zijn op neutraal Vlaamschgezind gebied. Te Gent wilde men geen afstand doen van den politieken strijd, men wilde alleen een verstandhouding onder de verschillende partijen op Vlaamschgezind gebied in 't leven roepen, zorgvuldig alle versmelting tot een nieuwe zuiver Vlaamschgezinde groep vermijdend. Die vraag werd veel besproken in meetings en dagbladen. F. de Cort was een vurig aanhanger van het onzijdig Flamingantisme en verweet aan de Gentsche Vlamingen hun politieke twisten. In het hoogergenoemde lied klaagt hij daarover; voor de Vlaamschgezinden is de taalstrijd hoofdzaak, denkt hij, en spoort de Gentsche vrienden aan zich op dat terrein te vereenigen.

Wanneer het recht der taal zou gezegepraald hebben, dan eerst zou het tijd zijn om met politieke twisten te beginnen.

Een polemiek ontstond aangaande die vraag tusschen F. de Cort's tijdschrift Be Toekomst en "Het "Volksbelang. Op het gedicht van F. de Cort had Vuylsteke in 1866 reeds een antwoord geschreven, maar dit verscheen pas in 1871 in het Volksbelang, uitgelokt door bedoelde polemiek. Vuylsteke herinnerde Frans aan zijn gedicht, in 1856 aan de Gentsche studenten opgedragen, waarin hij hun geluk wenschte, omdat ze èn op de clericalen èn op de Fanskiljons even sterk hamerden. Het waren dezelfde studenten, nu in 't gewone burgerleven getreden, die in naam van hun oud tweelingsbeginsel « Clauwaert en Geus » zich tegen het onzijdig flamingantisme verzetten. Vuylsteke windt er geen doekjes om, hoor maar :