is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lied v>an den Gondolier.

Vlieg, mijn' gondel, sneller voort op dees' blauwe baren;

't is een blijder, schooner oord, waar wij vreugdig varen.

Vlieg, mijn gondel, vrij en blij, ginder wacht Ludwina mij,

'k zie haar beeld reeds waren.

Ginder is zij, die mijn hart met een blik kon wonden;

ginder is zij, die der smart heeft mijn' ziele ontbonden. Zij mijn meisje lief en schoon als een engel uit Gods woon hier op de aard gezonden.

In haar liefde rein en teêr smaakte ik rust en vrede,

droefnis kwelt mij nimmer meer, vreugde volgt mijn' schrede en jaloersheid's zwart venijn pijnt mij niet : want met het mijn klopt het hare ook mede.