is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Puntdicht.

Hij heft den kop zoo fier, als wou hij 't heelal schragen. Een schedel zonder brein is immers licht om dragen?

Naar Félix Bogaerts.

Almanak voor Jan en Alleman, 1862, bl. 66.

Een traan.

Een traan is zoo verrukkend schoon in 's meisjes oogen, dat men het soms betreurt dien met een zoen te droogen.

Almanak voor Jan en Alleman, i85*, bl- 66-

Bladvulling.

De meier van een kleine stad,

waar hij veel goeds bedreven had,

werd ziek en stierf op vreemden grond.

Zijn volk richt hem een zuil terstond,

waarop in gulden lettren stond :

Hieronder rust Mijnheer Jan Thijs,

helaas begraven te Parijs !

t852.

Almanak voor Jan en Alleman, i852, bl. 62.