is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vooruitgang.

Wijze : Mijn land vooral, 'k ben Vlaming in de ziel-

Gij, die der eeuw aanhoor! de groote orakels,

alom den goeden ouden tijd miskent,

Voltaire leest, den spot drijft met mirakels,

houdt naar mijn lied uwe aandacht eens gewend. Ik hoor u van vooruitgang steeds gewagen,

doch wete niet, het doet mij waarlijk leed,

wat of dit zeggen wil, en kom u vragen :

Zegt gij mij eens, wat gij vooruitgang heet?

Zijn eigen land voor 't vreemde alom misprijzen,

in alles slechts den aap der vreemden zijn;

zijn tale ter vergetelheid verwijzen,

verachten voor verhakkeld slecht latijn!

Vrijzinnig zijn als alle groote zielen,

wijl m' in 't geheim de vuigste plannen smeedt,

die duurgekochte vrijheid te vernielen,

zegt, is het dat, wat gij vooruitgang heet?

De slechtste praat voor hooge waarheid roemen, met alles dat in 't zuiden mocht ontstaan;

ten hoon en spot de wijze schriften doemen en geldt het Kerk — bij Sue te rade gaan!

Nu eens de kroon van brave schedels rukken, dan weder laf vergeten allen eed,

voor Bonaparte als voor een' redder bukken!...

Zegt, is het dat, wat gij vooruitgang heet?