is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ik, allerliefste, verlegen, bedeesd,

ik durf u niet spreken, — 200 ben ik bevreesd, van al wat ik voel in het harte voor u;

maar gij zijt 200 goed toch, dus zeg ik het nu ; en, zoo gij van allen geen enklen nog mint, ach ! zeg mij, en 2ijt gij op mij niet gezind ? Toe knik maar, gij lieve, en zeg mij niet : neen; en dat ons de liefde voor immer vereen !

F. D. C.

Almanak voor Jan en Alleman, i853, bl. 41.