is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den heere Frans de Hert.

Schatbewaarder der « Goudbloem ».

Wijze : De boer zal het betal

Als immer opgeruimd van geest,

deel ik, o vrienden, in dit feest;

't en zal aan mij niet falen !

Ik heb het zingen in den bol;

maar eerst de ruime glazen vol !

De Sus zal 't wel betalen !

Wat smart en kommer en verdriet verdrijft een lekker teugje niet?

Het kan het hert verstalen !

Bij 't drinken, droomt men vreugde weêr. De glazen vroolijk op en neêr !

De Sus zal 't wel betalen !

Wat geeft ons Rus of Ottomaan,

wat gaan ons katholieken aan,

wat doen ons liberalen ?

Geen politiek aan onzen kant !

De glazen vol tot aan den rand !

De Sus zal 't wel betalen !

Wij blijven als de vadren doen,

in smullen, drinken even koen,

als in het lauwrenhalen !

Trots franskiljon en modepop,

komt, heffen wij de glazen op !

De Sus zal 't wel betalen !