is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij 't klinken on3er gla3en.

Geen liedren, 't Vaderland ter eer ;

geen oproep aan den Vlaming ;

geen liedren, neen, den Volke meer,

onwaardig dier benaming !

Wij wijden ons der Vreugd voortaan,

en spotten met de dwazen ! — Wij denken er niet langer aan,

bij 't klinken onzer glazen !

Wat geeft des Barden vrijheidszang ?

Geen borste doet hij blaken.

Zijn woest geschreeuw maakt niemand bang,

de leeuw durft niet ontwaken.

Hij schudt niet meer de forsche maan

bij honenvolle ukazen ! —

Wij denken er niet langer aan bij 't klinken onzer glazen !

Ministers dreigen openbaar

die Vrijheid ons te ontrooven die ons sinds vier-en-twintig jaar

en Recht en Wet beloven !

Men ziet dit al gedwee begaan,

men laat hen strafloos razen ! — Wij denken er niet langer aan bij 't klinken onzer glazen !