is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach! is Hij dan als een tiran te vreezen?

Beef niet, o mensch, 't zal u zoo slecht niet gaan ; Hij, die u schiep, zal steeds uw vader wezen.

Bood hij om niet ons 's werelds vreugden aan ?

Blijf, vriendschap zoet, blijf trouw mij t' allen tijde; doet, liefde en wijn, de nare droomen vliên !

't Glas in de hand, beveel ik me, altijd blijde, den God der goede liên !

October 1854.

Handschrift.

Op een' uitter.

Hoe geestig kan die Van der Blok met al wat goed en schoon is, gekken ! O ! Ware mijne tonge een stok, wat zou ik hem de ruggraat lekken !

Almanak voor Jan en Alleman, 1854, bl. 5y.