is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn Engelbewaarder.

Wijze : Et cette fée, avec de gais refrains,

calmait Ie crï de mes premiers chagrin Bbranger*

De goede God schenkt eiken stervelinge,

zoo staat het in de Schrift veropenbaard,

'nen reinen geest uit zijnen hemelkringe,

tot leider en bewaarder op deze aard.

Ik zocht hem lang den engel mij gegeven,

en keek me schier, in 't ronde, de oogen blind.

Toen fluisterde eens eene stem : Niet verder, kind ! en 'k zag uw beeld, o liefste, voor mij zweven! — O laat me bidden : Hemelsch maagdelijn,

bewaar, bewaar mij wel, gij engel mijn!

Uw menschenvorm misleide menschlijke oogen en « zuster >' noeme u 't arme kind van 't stof, wel zijt gij een der englen des Alhoogen,

een reine bloem geteeld in Edens hof !

Des Heeren hand wees midden 't aardsch gewemel den jongling u, door lijden afgemat :

ga heen tot hem, strooi bloemen op zijn pad, hij roem' voortaan zijn tranendal 'nen hemel ! — O laat me bidden : Hemelsch maagdelijn,

bewaar, bewaar mij wel, gij engel mijn!