is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een traan komt peerlen in mijne oogen,

als ik herdenk den blijden stond,

toen ik, van 't werk naar huis gevlogen, een zoontj' aan uwen boezem vond !

Hoe mild heeft mij 't geluk bejegend ! Nog negen malen, bovendien,

mocht ik, verrukt, zoo 'n schouwspel zien, waarin ons huwlijk werd gezegend !

Herinneringen, lief en zoet,

gij doet den armen grijsaard goed !

Nog zijn zij alle tien in 't teven,

en hebben vaders ziel in 't lijf ;

nog heeft geen hunner ons begeven,

al worden wij reeds oud en stijf.

Doch komt de liefde ze eens ontstelen : Het scheiden pijnt, zou 'k zeggen; maar,

gaat, kindren ! Ja, geluk huist daar,

waar kleintjens bij den haarde spelen !

Herinneringen, lief en zoet,

weest dan ook hunner grijsheid goed.

18S4.

Liederen» eerste reeks» 1857» bl. 4*. Zie verder : « Herinneringen » van 1866.