is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liefdrijke Engel mijn !

Wanneer het uur gekomen is

van rust en vrede,

omzweve uw zoete beeldtenis mijn legerstede,

O liefdrijke engel mijn !

O bron van zalighede !

En dat uw adem mij zacht omvadem ;

dan zal de slaap mij welkom zijn !

Wanneer een droom mij 't angstezweet

roept op de wangen,

en zwarte schimmen, naar en wreed,

mijn boezem prangen,

O liefdrijke engel mijn !

Koom' hen uw beeld vervangen,

en dat uw blikken mijn ziel verkwikken ;

dan zal mijn droom weêr helder zijn !

Al zwerve ik thans van u zoo veer

en treure alleene,

dat blij der droomenengel weêr ons 's nachts vereene,

O liefdrijke engel mijn !

Een kus, o ja ! slechts ééne,

verzaalge ons beiden,

eer wij dan scheiden;

dan zal mijn harte vroolijk zijn !

a3 September i855.

Handschrift.