is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe 3oet!

Hoe zoet was de blik van uw oog,

toen ge, blozend, den rozigen lippen een woordeken zacht liet ontglippen, dat streelend mijn harte bewoog.

Lief meisjen !

Hoe zoet was de blik van uw oog !

Hoe zoet was de druk van uw hand,

toen ik bevend afluisteren wilde,

van 't genot dat mijn boezem doortrilde, van der liefde zoo zaligen band.

Lief meisjen !

Hoe zoet was de druk van uw hand !

Hoe zoet was de kus van uw mond,

toen ge, d'arm om mijn schouder gestrengeld, mijn zuchten met kussen gemengeld,

mijns harten verlangen verstondt.

Lief meisjen !

Hoe zoet was de kus van uw mond !

September i855.

Handschrift.