is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In mijn verblijf, ik wil er niel om liegen,

zit de armoê bij den nederigen haard;

maar toch kan ik wel slapen zonder wiegen,

en heet me vrij gelukkig op deze aard.

Zoo steeds mijn hart die vroolijkheid bewaart, en lief en vriend nooit mijne hoop bedriegen,

ben ik te vreên, zoo morgen als vandaag,

geniet ik al wat ik den hemel vraag !

i855.

Liederen, eerste reeks, 1857, bl. 20. Zie verder : « Mijne Wenschen», van 1866.