is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zacht als een lamken is uw vrouw :

maar wees eeris uw belofte ontrouw des avonds vroeg te huis te komen,

dan moet gij voor het lamken schroomen, en buigen voor haar zotsten gril... —

Ik kom te huis wanneer ik wil !

Ik zeg dat niet om u te wederhoüen ;

wel, neen ! want ik zie de menschen gaarne trouwen, ja, 'k zie de menschen gaarne trouwen !

Bestendig is geen mingevoel ;

wordt voor 'nen enklen stond eens koel,

dan komt de jaloezij er tusschen,

door geen zoet woordeken te sussen,

en maakt u van het huis een hel... —

Mijn lief is altijd alles wel !

Ik zeg dat niet, om u te wederhoüen ;

wel, neen ! want ik zie de menschen gaarne trouwen, ja, 'k zie de menschen gaarne trouwen !

Hebt gij een aardig ding aanschouwd,

dat gij eens gaarne vrijen zoudt,

laat nu uw moed ten hielen zakken ;

want ach, 't en zal u toch niet pakken ;

zij vlucht voor u, getrouwden lap,

en vindt alleen den vrijman knap !

Ik zeg dat niet, om u te wederhoüen ;

wel, neen ! want ik zie de menschen gaarne trouwen, ja, 'k zie de menschen gaarne trouwen !

Nu nog een ander dom geval :

brengt gij Madame eens meê naar 't bal,

wilt gij uw waarde niet verkansen,

dan mag ze zelfs met u niet dansen.

Zij is aan mij, aan Jef of Jan,

maar niet aan u, geliefde man !

Ik zeg dat niet om u te wederhoüen ;

wel, neen ! want ik zie de menschen gaarne trouwen, ja, 'k zie de menschen gaarne trouwen !