is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is hare schoonheid uitgelezen,

ook heeft de kleine een hart van goud : dat zegt haar vriendlijk, blozend wezen aan iedereen, die 't eens beschouwt ;

en de engel Gods, die hare gangen zorgvuldig dag en nacht bespiedt,

voelt geenen blos op zijne wangen,

wanneer hij in haar zieltjen ziet.

Zoü reeds haar hart van minne droomen ? Wel hem! die 't zoete schatjen wint! Ach neen ! haar tijd moet later komen : thans is Regina maar een kind !

Nog heete 't meisjen twee, drie malen der lentezonne wellekom,

dan zal ze Liefde tol betalen,

dan zweeft een vrijerszwerm haar om ! En vlecht er een de myrtebloemen om 't blonde hoofd van 't maagdelijn, mag een zich fier den bruigom noemen,

dien zal deze aarde een hemel zijn !

O Vrijers, is die tijd gekomen,

ziet dan, dat gij haar hartjen wint !

en laat althans de kinderdroomen en kindervreugden nog aan 't kind !

4 December i855.

Liederen, eerste reeks, 1857, bl. i5. Zie verder : « Regina », van i863.