is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arme suklaars van poëten, droomers, die 'nen kostbren tijd suffend op den zolder slijt en uw hart zit op te vreten,

wijl het volk, waarvoor gij wroet,

u met schampren lach begroet

Niets moet uwe vreugd verhinderen, juicht en zingt al om het meest : Onnoozle kinderen,

het is uw feest !

Schrandre herbergpolitieken,

gij die op uw duimken weet, wat of Napjen daaglijks eet,

wat er omgaat bij de Grieken, maar niet eenmaal ommeziet naar hetgeen er hier geschiedt... Niets moet uwe vreugd verhinderen, juicht en zingt al om het meest : Onnoozle kinderen,

het is uw feest !

Vlamingen, die uw verleden lafvergetend, onbezield voor de Walen nederknielt,

en uw' rechten laat vertreden, zonder dat uw boezem slaak'

eenen enklen kreet van wraak.... Niets moet uwe vreugd verhinderen, juicht en zingt al om het meest : Onnoozle kinderen,

het is uw feest !