is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan Juforouu? Jansje..

bij hare terugreis naar Amsterdam.

Ons allen was uw bijzijn duur, o Holland's minnelijkste roze,

en, reeds nabij het scheidensuur, ons vreugde duurde een korte pooze.

Gij wilt vertrekken ; geene macht weerhoudt u in ons midden langer!

Och! dat een lied de smart verzacht :

Vat uwe lier, o Minnezanger!

Wat was zij fier de Scheldemaagd,

in de armen u te mogen dragen!

Gij allen, die haar juichen zaagt,

verneemt gij thans haar hooploos klagen? —

Zij minde u als haar eigen kind ;

haar hart was zegeningen zwanger;

voor u was ze in haar liefde blind! —

Treurt gij met haar, o Minnezanger!

Wanneer wij thans in kring vergaard,

't gevoel der wereld blij ontvloden,

weêr feesten zullen, los van aard,

zult gij ons niet tot vreugde nooden. —

Zie, bij dit foltrend smartvertoog,

klopt mijn gevoelig harte banger;

een trane perelt in mijn oog ! —

Geen liedren, meer, o Minnezanger!

Vaarwel, dewijl het wezen moet,

vaarwel, doch zij het niet voor immer!

t855?

Handschrift.