is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marieken, Meisjen 3oet.

Op muziek van H. Cartol.

Het daaglijksch werk is afgedaan;

't is avond : 'k ben weêr vrij;

de klak op en het pijpjen aan,

Marieken wacht op mij!

Marieken, meisjen zoet,

zoo blijde is 't me aan uw zijde;

ik ijl u te gemoet,

Marieken, meisjen zoet!

Niet lastig valt mij de arrebeid,

ik mor althans niet meer :

het avonduur vol lieflijkheid

voert me in uwe armen weêr,

Marieken, meisjen zoet,

dit hopen,

doet de uurtjes loopen;

en 'k werke blij te moed,

Marieken, meisjen zoet!

Wen 't maantjen aan den hemel lacht,

ontvluchten wij de steê;

dan spreken wij van liefde zacht,

en denken aan geen wee.

Marieken, meisjen zoet!

dan streelt gij,

o ja, dan heelt gij,

mijn liefdevol gemoed,

Marieken, meisjen zoet!