is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons Vlaamsch dat vindt ge wat gemeen, en leest van Sue en Sand bij tijen;

zij las haar bedeboek alleen,

en wist ook niet in 't Fransch te vrijen.

Mij gold nochtans een woord van haar het zoetste lied van keurpoëten... (')

Zoo teeder minden wij elkaar!

ik zal Thereze nooit vergeten.

Uwe echte schoonheid zou misschien mijn hoofd, doch nooit mijn hart verleiden...

ik blijf Thereze geerne zien,

al heeft me 't graf van haar gescheiden.

Bemin hem, die u wedermint,

en moogt gij saam gelukkig heeten! (*)

Ik mag het arme, doode kind,

ik zal Thereze nooit vergeten.

i856.

Liederen, 1868, bl. zo.

In de Liederen, eerste reeks, 1857, bl, 37, is hier en daar een woord verschillig; in 4de en in de 5de versafdeelingen leest men :

(1) Gij spreekt in 't Fransch 200 lief als een,

gij leest nog al romans bij tijen ;

zij las 't gebedenboek alleen,

en wist alleen in 't Vlaamsch te vrijen.

En toch gold mij een woord van haar den schoonsten zang van keurpoëten!

(z) Al heeft het noodlot ons gescheiden —

Mejuffer, wees gelukkig ; mint,

en laat een ander zalig heeten l