is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles gaat,

alles staat in mijn huisgezin naar wensch : Ik ben een recht gelukkig mensch !

Denk eens aan, hoe fier en blijde,

ik, in mijnen zondagsrok,

met Mijnheer aan mijne zijde,

per kales ter kerke trok! Prachtgeschenken, suikergoed gaf hij rond in overvloed !

Alles gaat,

alles staat in mijn huisgezin naar wensch : Ik ben een recht gelukkig mensch !

Sedert komt hij vier, vijf keeren in de week bij ons te huis.

Hij ziet onzen kleinen geeren,

want hij geeft hem kus en kruis,

speelt en jokt er meê, voorwaar,

als of hij de vader waar'.

Alles gaat,

alles staat in mijn huisgezin naar wensch : Ik ben een recht gelukkig mensch !

'k Mag hem Roosken vrij vertrouwen!.

Als ik weg ben, komt Mijnheer

vriendlijk haar gezelschap hoüen,

tot ik weder huiswaarts keer;

zoo dat ik al nu en dan

vrij een reisken wagen kan...