is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik wist het volk te streelen met het woordje « liberaal » :

om er dapper op te spelen,

zond men hem ter Statenzaal.

Hoor hem daar ons recht verweren met zooveel talent als moed! (4)

Kiezers, och! de tijd zal leeren...

Nieuwe bezems keren goed.

Niets ter wereld is bestendig,

alles duurt maar éénen stond ;

heden schijnt de mode ellendig,

die men gistren heerlijk vond.

Ieder zal mijn lied nu prijzen,

tot een nieuw 't vergeten doet,

om het spreekwoord uit te wijzen :

Nieuwe bezems keren goed. (5)

i856.

Liederen^ 1868, bl. 61:

Liederen, tweede reeks? 1859? bl. 33.

Almanak voor Jan en Alleman» 1857, ^7.

In de Liederen, 1859, is er een weinig verschil; in Jan en Alleman, 1857* de volgende lezingen :

(1) Jonker moest een dienstmeid hebben rap en vinnig, braaf en trouw

(2) Zeker heerken woü uit vrijen met Thereesken, op den hoek,

't meisjen moest zich niet betijen 't hem simpel als een... vloek.

(3) Slechte vrouwen, valsche vrinden deelen zijnen overvloed...

Ach! de toekomst zal hem vinden;.:

Nieuwe bezems keren goed.

(4) Om er op zijn poot te spelen:::

ziet hem daar ons recht verweren met een' onverschrokken moed.

(5) Zoo geen nieuw 't vergeten doet,

om het spreekwoord te bewijzen

Nieuwe bezems keren goed !

Keren goed!

Nieuwe bezems keren goed !