is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Maria's Album.

Ave Maria, gratia plcna.

Maria, toen ge de oogen

ontsloot voor 't levenslicht,

toen stonden bij uw wiegsken drie engelen Onzes Heeren met glansend aangezicht.

Ik zal, zoo zeide de eerste,

en loech u minzaam toe,

dijn lichaam rijk versieren :

geen meisje zal er wezen zoo lief en schoon als du !

En ik, zoo voegde de andere

er stil en plechtig bij :

Ik wil, dat dijne ziele te huizen in dat lichaam steeds overwaardig zij !

In dijnen boezem zal ik het heilige dichtervuur ontsteken, sprak de derde :

de liefde tot het schoone en grootsche der natuur!