is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie twijfelt of des drietals

voorspelling waarheid werd? Zoo lief-schoon is uw lichaam,

zoo edel, uwe ziele,

zoo dichterlijk, uw hart!

Antwerpen »85ó.

Liederen, 1868, bl. 75.

Liederen, tweede reeks, 1859, bl. 53.

Almanak voor Jan en Alleman, i858, bl. 42.

In Het Letterblad, tste Maart 1857, onder den titel : « In Jufvrouw Maria's Album », vind men eene versafdeeling meer ; zij is de voorlaatste en luidt :

Toen zwegen zij en togen ten Eden, alle drie :

de geest der lichaamschoonheid,

de geest der zieleschoonheid,

de geest der poezie.