is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met heeklen is er toch geen' duit te winnen,

dat is genoeg, helaas ! aan mij te zien;

ik wil me er dus niet langer op bezinnen, der overmacht den lofzang aan te biên.

Zoo kom ik ook wellicht eens aan de centen, en lache met der wereld ijl gedruisch,

en leve vrij en blij op mijne renten :

Och ! Geef mij ook een kruis !

Wilt dezen brieve een gunstig oor verleenen : hij is, voorwaar, niet slecht beredeneerd.

Mijn buigzaamheid in ruggegraat en beenen is wel, me dunkt, een simpel kruisken weerd ! Gij zult u van mijn plat gevlei beloven,

ik sla voor goed de vrije lier aan gruis...

'k Wil elk gevoel van eer in 't harte dooven : Och ! Geef mij ook een kruis !

Antwerpen, Juli 1856

Liederen, eerste reeks, 1857, bl, 3*.

Beurzen-Courant, Gent, 21 Juli t856. Broedermin, 24 Juli i856. Allemans-Vriend, 19 Jauuari 1862.